I skolan har vi 6 olika förmågor som vi arbetar med. Förmågorna vi har i skolan är: Begreppslig förmåga, Kommunikativ förmåga, Värdegrundande förmåga, Analysförmåga och Metakognitiv förmåga och Procedurförmåga. De olika förmågorna finns alltid i skolans värld men vi fokuserar på en förmåga i taget så att eleverna skall lära sig att känna igen dem.

Period 1 (augusti-oktober): Värdegrundande förmåga

Period 2 (oktober-november): Begreppslig förmåga

Period 3 (januari-mars): Kommunikativ förmåga

Period 4 (mars-april): Procedur förmåga

Mer om våra lokala planeringar för år 2 på Sandersdal hittar ni på Unikum under planeringar.