Vi har byggt en snö gubbe på rasten.

Nåra har varit på läxhjälp📚.

Vi har jobbat i matteboken med bråk📒.

Vi har vi läst i läspar.

Vi har gått till biblioteket och lånat böcker.

Vi har jobar med forntiden.

Saga och Wille