Vi har haft NO.📖

Vi har fott glass😛 för att Marina ska sluta.😭

Vi har haft matte.📝

vi har haft Svenska.🐱📚