Vi har haft musik och  gjort kahoot. 😍

Vi har jobbat med vargen på NO. 🐕🐺

Vi har jobbat med geometri på matten.👌

Vi har haft just Dance istället för bensträckare. 👯👌🏻

Vi har skrivit berättelser på svenskan. 📝

Vi har städat våra bänkar. 👌🏻 😶

Elin & Olivia 💖💚