Vi har haft musik.

Vi har haft NO

Vi har haft svenska

Vi har haft matte

Vi har haft rast

vi har haft första delen på nationella provet.

Gent och William D