Vi har gjort finger dockor i slöjden och bok bokmärken.

Vi har haft bild och gjort fåglar av former.

Vi har jobbat med våra svenska mål.

Vi har haft svenska och skrivit meningar från stödord.

På träslöjden gjorde nåra pussel.

På träslöjden gjorde nåra pennställ.

Filippa