Vilka är vi?

Vi är en glad årskurs 3 som arbetat med ASL sedan HT 15. Vi skriver mycket på datorn och vill gärna ha en mottagare till våra arbeten. Eleverna tycker att man skriver bättre när man vet att många läser det man har skrivit. De tycker även att det är roligt att föräldrarna vet vad de gjort i skolan varje dag. I årskurs 1 startade vi en blogg där vi provade oss fram hur vi kunde använda en blogg för att få mottagare till våra arbeten utanför skolan.

Vi kallar oss för Mini Spökis vänner för att i våras kom vår vän Mini Spökis till oss. Hen kläcktes ur ett spökägg som påskharen lämnade på skärtorsdagen. I en månad väntade vi på att ägget skulle kläckas och den 21 april 2016 kom Mini till oss. Mini är liten så vi måste ta väl hand om den. Varje helg får Mini Spökis följa med någon i klassen hem.

Vårt syfte och våra mottagare

Vi i klass 3B kände att vi ville att våra föräldrar och även andra familjemedlemmar skulle kunna få en inblick i vad vi gör i skolan. På vår blogg idag kan du läsa om vad vi gör på dagarna och  du kan även se några av våra arbeten. Vi publicerar även veckobrev och har en youtube kanal som vi kopplar till bloggen när vi gjort arbeten där. Vi har även läsare ifrån andra skolor, något vi tycker är jätteroligt! I år 2 kom vi med bland de 15 nominerade i Webbstjärnan 2016 och det har fått oss att vilja blogga ännu mer :-).

Vår läroplan

Våra elever har en till en datorer vilket ökar möjlighet för oss att arbeta med en klassblogg. I Läroplanen, Lgr 11 står det att eleverna när de gått ut skolan: ”kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande”.  (Kapitel 2,2)

Vidare i läroplanen står också att ”Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.” Något vi använder vår blogg till då våra föräldrar och vänner kan kommentera våra inlägg och vi även kan svara tillbaka. Eleverna skall också ”ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.” (Kapitel 5, svenska syftestext)

Sist men absolut inte minst skall eleverna: anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang. Något vi absolut behöver göra här på bloggen då mottagarna inte varit med oss i skolan.

Med bloggen lär vi oss även att återberätta något som vi varit med om i kronologisk ordning. Ett viktigt mål i ämnet svenska.

Våra källor

Vi arbetar aktivt med källkritik och samtalar mycket om vad som är en säker källa respektive osäker källa. Vi har även arbetat med vem som har upphovsrätten till olika material samt vad vi får och inte får publicera på vår blogg. På vår hemsida har vi valt att publicera våra egna texter samt bilder vi själva har tagit. Vi har även funderat mycket kring vad man tar kort på och om allt som man tar kort på får vara med på webben. Detta har fått oss att tänka mer på vad som är lämpligt att publicera och inte.

Varför vi skall vinna Webbstjärnan

Eleverna älskar att blogga och längtar tills deras namn blir draget och de får skriva tillsammans om dagen med sin kamrat. När deras arbete är klart vill de direkt lägga upp det på bloggen. Även youtube har blivit en viktig del i vårt bloggande. Bloggen har blivit en gemensam längtan och när de skriver på den spelar det inte någon roll vem man arbetar med. Vi vill visa att blogga är en stor del av vår skoldag och en plats där vi alla är lika och har samma mål.

Bloggen motiverar, inspirerar och uppmuntrar alla till att göra sitt absolut bästa! Därför vill vi vinna webbstjärnan 2017!

Välkomna till vår blogg!IMG_0387