Vi har lekt kedjan på idrotten.
Vi har haft so och pratat om forntiden.
Vi har haft matte och mätt.

Av Aryan