Vi har läst dikter📝

Vi har lästbenkbok📚

Vi har gjort en berättelse 💻

Vi har jobat med blogen.

Vi har haft musik och skrivit på whiteboard.

Vi har lärt oss om Mozart.

Av Sara och Wille